Mediation

Wat kan Mediation voor u betekenen?

Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict.  Als onafhankelijke  bemiddelaars brengen wij de communicatie (weer) op gang, begeleiden de gesprekken en bewaken het proces. Bij mediation gaat het met name om de wensen, belangen en emoties van partijen.

De voordelen

De voordelen van mediation:

…….Waarom zou u er voor kiezen?

 • U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks problemen in de communicatie met de ander
 • Een onafhankelijk en neutrale persoon begeleidt u, waardoor ieder tijdens de gesprekken aan bod komt
 • Bij mediation denkt u in oplossingen, u kijkt minder terug in het verleden, maar juist naar de toekomst
 • U wilt de relatie met de andere partij juist houden, of goed afsluiten
 • U zoekt een creatieve oplossing, omdat een juridische beslissing niet alles kan oplossen
 • U werkt samen aan en oplossing (die zal daarom beter bij u passen)
 • Door de geheimhoudingsplicht kan het makkelijker zijn bepaalde onderwerpen te bespreken
 • Een mediation kan in kortere tijd (en dus ook goedkoper) tot een oplossing leiden dan procederen via de rechter
 • U wint er beiden bij. Er ontstaat dus een win-win sitiatie in plaats van een win-verlies situatie of nog erger een verlies-verlies situatie
 • U wilt de oplossing in eigen hand houden
 • Het werkt snel en efficiënt

De praktijk

De Procedure
U ziet mediation als een mogelijkheid om uw conflict op te lossen.
In dat geval kan één van de partijen of beide contact zoeken met een van ons beiden,
Er wordt gestart met een intake gesprek om te beoordelen of mediation iets voor u is.

Zijn beide parijen het er over eens dat ze een mediation traject willen starten, dan begint de mediation met het opstellen en ondertekenen van een ‘mediationovereenkomst’.
Daarin staat onder meer dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen.
Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation is besproken.

Daarna start het mediationproces.
De mediator laat elke deelnemer over het conflict vertellen en probeert de kern van het conflict op tafel te krijgen.

Uitgangspunt daarbij is vooral :
De toekomst en wat u daarbij echt belangrijk vindt
De mediator helpt u om zelf oplossingen voor het conflict te vinden.
Deze uitkomsten worden in een overeenkomst vastgelegd.
Elke partij verplicht zich om aan die overeenkomst te houden

De kosten

 • Iedereen is gebaat bij beheersing van de kosten
 • Daar praten we dan ook over bij de mogelijke aanvang van het mediationproces
 • De intake (het eerste uur) doen we gratis
 • De maximale duur van het proces worden door u en de ander bepaald
 • Meestal delen de deelnemers de kosten in gelijke delen
 • In situaties van werkgever / werknemer, neemt eerstgenoemde vaak de kosten voor zijn/haar rekening
 • Waaruit bestaan de mediationkosten:
  • Het tarief per uur
  • Uren bestaan uit werkelijke contacturen en…
  • Uren besteed aan voorbereiding en nawerk, bijv. verslaglegging
  • Indien nodig de huur van een ruimte
  • Gemaakte reiskosten
 • Facturering: Deze vindt maandelijks plaats. In sommige gevallen na afloop.
 • Op de factuur staat het rekeningnummer van betreffende mediator vermeld.